Le Troubadour Wallon
Transcripties van handgeschreven partituren van oude Waalse volksmuziek
Ten alle tijde zijn er muzikanten die volksmuziek in bals gespeeld hebben.

Sommigen hebben partituren opgesteld die ons toegekomen zijn.. We vinden deze terug in onze musea, in dozen oud papier in de vlooimarkten of in familiale documenten.

Deze partituren zijn soms moeillijk leesbaar voor een muzikant en het is hard om ze op zicht te spelen.

In die zin heb ik enkele partuturen getranscripteerd. Deze site verspreidt deze verder in  PDF en in  ABC Notation formaat.Veel plezier !
"Waalse" muziek ?
Wallonnië en België zijn geen eilanden. Hetzij in de XXste of XIXste eeuw, of nog vroeger werden in Wallonië liedjes gespeeld afkomstig van Frankrijk, Engeland of elders.

Sommige liedjes werden ook geëxporteerd en Luikse musikale publicaties van de tijd van Napoleon werden tot in Russia en Zweden teruggevonden.

De Waalse muziek is dus rijk van haar mixiteit. Er werden Franse en Engelse contredansen gespeeld, "allemandes", mazurkas, scottisches, valsen, ... maar ook "maclottes" (matelottes), "amoureuses", 5-tijden valsen.

"Authentische Waalse" muziek binnen deze corpus herkennen is moeillijk.
ABC Notation
De oude partituren werden in de ABC-code ingevoerd. Deze code wordt gewoonlijk gebruikt in Engel-Saksische en Ierse traditionele muziek. 
 
Deze code 
- is zeer verspreid, relatief gestandaardiseerd, onafhankelijk van de verschillende softwares die partituren genereren ; dit maakt de codering van de partituren hopelijk duurzaam ; 
 - is aangepast voor traditionele muziek ; 
 - maakt het mogelijk om partituren makkelijk te transposeren, om midi-bestanden en sommige tablaturen te genereren, om partituren van professionele kwaliteit te leveren. 
 
De ABC-code kan ook in MuseScore geïmporteerd worden of in de LilyPond-code geconverteerd worden.
Hoe gebruik je de bestanden van deze site ?
- ofwel laad je de PDF's op die je interesseren : je beschikt dan over partituren die je onmiddellijk kan spelen op jouw favoriete instrument; 
 
- ofwel laad je de ABC's op die je interesseren : je kan een ABC-bestand net als een tekstbestand openmaken met jouw tekst editor (gedit, Notepad, …). 
  
Mits een kleine initiatie op de ABC-codering kan je daarna een specifieke melodie opzoeken en deze op de pagina http://www.mandolintab.net/abcconverter.php copy/pasten. Deze laatste lever je de partituur en het gewenste midi-bestand door gewoon op submit te klikken.
Welke tool gebruiken om de ABC bestanden ten volle te benutten ?
Je vindt verschillende software op het internet om de ABC-Notatie bestanden te lezen: partituren lezen, stukken spelen, aanpassen, transponeren, je eigen kleine collectie opmaken....

Persoonlijk gebruik ik er twee (Windows based) : EasyABC et ABCExplorer.
Onze dank aan wijlen Albert, die jarenlang kopieën heeft verzameld van manuscripten gevonden op rommelmarkten, archieven en privénotitieboekjes.

Deze aanpak maakte het mogelijk om oude traditionele dansmelodieën terug te vinden, naar  nieuwsgierige of gepassioneerde muzikanten te verspreiden en om deze melodieën te bestendigen.
Hommage
Albert  Rochus
De pagina Facebook On Aîr Wallon Pa Samwoine stelt enkele video's voor van enkele stukken waarvan sommige afkomstig zijn van deze website.